درباره ما

معرفی

افراد

افتخارات

مجوزها و گواهینامه ها

تاییده ها

مشتریان

خدمات ما

پاشش حرارتی

آبکاری نیکل الکترولس (ENP)

سنگ زنی

خدمات آزمایشگاهی

مشاوره،آموزش،

تحقیق و توسعه

تأمین مواد اولیه پاشش حرارتی

طراحی ، ساخت و تأمین تجهیزات پاشش حرارتی

کاربردها و صنایع

نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی

انرژی و نیروگاهی

فولاد

هوایی و دریایی

چاپ و کاغذ

خودرویی و ریلی

نساجی

سیمان

کاربردها و صنایع

نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی

انرژی و نیروگاهی

فولاد

هوایی و دریایی

چاپ و کاغذ

خودرویی و ریلی

نساجی

سیمان