خودرویی و ریلی

صنعت خودرو یک بازار رو به رشد برای پاشش حرارتی بوده و شمار کاربردهای پوشش های پاشش حرارتی در این صنعت به طور مداوم در حال افزایش است. شرکت پودرافشان تجربه زیادی در بهبود عملکرد وسایل نقلیه و افزایش عمر سرویس دهی قطعات مربوط به صنعت خودرو با استفاده از روش های پاشش حرارتی دارد.

یکی از مهمترین کاربردهای پاشش حرارتی در صنعت خودرو توسعه پوشش های داخل سیلندر مربوط به بلوک موتور است. خواص بهبود یافته ناشی از پوشش اعمال شده به روش پاشش حرارتی منجر به تعادل شرایط تریبولوژیک سیستم می شود که شامل دیواره سیلندر، رینگ پیستون و روانکاری در داخل محفظه احتراق موتور می باشد.

پوشش دهی محور قطار(Railway Axle)  یکی از کاربردهای مهم پاشش حرارتی در صنعت ریلی می باشد. محور قطار یک از قطعات کاربردی در وسایل نقلیه ریلی بوده که به شدت تحت تاثیر تنش دینامیک قرارد دارد و الزامات خیلی شدیدی برای مشخصات این قطعه اعمال شده است. یکی از قسمت های محور قطار یک ست چرخ بوده که چرخ در حالت پرس سرد جا رفته تا از اتصال محکم و دائمی اطمینان حاصل شود.

کاربرد دیگر پاشش حرارتی در این صنعت Fishplates بوده که الزامات خاصی برای پوشش دهی آن اعمال شده است. Fishplates در واقع قطعه ای فلزی بوده که برای اتصال دو ریل به یکدیگر در یک خط ریل آهن استفاده می شود.با توجه به اهمیت زیاد در بحث اطمینان از استحکام ساختاری ریل و حفظ یکپارچگی خطوط ریلی، و اصطکاک و سایش دائمی با قطار این قطعات به پوشش نیاز دارند که باعث استحکام، افزایش طول عمر و محافظت در برابر سایش در Fishplates شده و همچنین پوشش بایستی هدایت الکتریکی خوبی داشته باشد.

ارزیابی رفتار سایشی چرخ لکوموتیو شرکت فولاد مبارکه و ارائه راه حل های  مناسب برای کاهش این پدیده و همچنین پوشش دهی سر محور چرخ محور های قطار های باری راه آهن شرکت بهتاش سپاهان از نمونه هایی از فعالیت شرکت پودر افشان در این صنعت می­باشد.

مثال هایی از قطعات مورد استفاده در صنایع خودرویی و ریلی که پوشش های پاشش حرارتی روی آنها اعمال می شوند عبارتند از:

 • Railway Axles
 • Fishplates
 • Brake Discs
 • Piston Rings
 • Railway Bridges
 • Cylinders of Motor Blocks
 • Cylinder Bores
 • Piston Head
 • Oxygen Detector
 • Nozzle of Injection
 • Synchron Ring