سیمان

تولید سیمان شرایطی را تقریباً برای تمام تجهیزات مورد استفاده در این صنعت ایجاد می کند که نیاز به پوشش دهی و سخت کاری دارند. در صنعت سیمان قطعات در شرایط دمای کاری بالا قرار دارند و در معرض سایش شدید هستند. نرخ سایش بسته به ماده مورد استفاده، طراحی آسیاب و کوره و دمای کاری آنها متفاوت می باشد. عدم موفقیت در کنترل مکانیزم های سایش سطح منجر به کاهش بازده، آسیب به کیفیت ماده تولیدی، افزایش مصرف انرژی، نوسانات زیاد و در نهایت افزایش احتمال آسیب دیدن کل سیستم می شود.

مثال هایی از قطعات مورد استفاده در صنایع چاپ و کاغذ که پوشش های پاشش حرارتی روی آنها اعمال می شوند عبارتند از:

  • Kiln Support Roll
  • Calendar Roll
  • Furnace Roll
  • Pinion Shaft,
  • Compressor Shaft
  • Fan Shaft
  • Cone Crusher and Mechanical Seal
  • Burner Tips and Sleeves
  • Thermo Wall