نمایندگی شرکت پودرافشان در خوزستان و مناطق نفت خیز جنوب

آدرس:
اهواز – اتوبان آیت الله بهبهانی – نبش اردشیر – جنب ایران خودرو زیبایی – پلاک 378 – شرکت فروهر

 تلفن:

061-35514420
09161187629

آقای مهندس موحدزاده