چاپ و کاغذ

خدمات شرکت پودرافشان در صنایع چاپ و کاغذ، اعمال پوشش های گوناگون جهت خواص مورد نیاز برای قطعات این صنعت می باشد. صنایع خمیر و کاغذ در قطعات و کاربردهای مختلفی می توانند روی روش پاشش حرارتی حساب باز کنند و از این روش جهت بهبود خواص قطعات خود استفاده کنند. مهمترین خواص پوشش که در این صنعت مورد نیاز و تاثیرگذار می باشد مقاومت به سایش ، مقاومت به خوردگی و ضریب اصطکاک پایین است. در کارخانجات  خمیر، کاغذ و دستمال پروسه های خوردگی زیادی در حین عبور کاغذ و دستمال رخ می دهند. هر قطعه ای که در تماس با محصولات این صنایع باشد به عنوان یک کاندید برای پوشش دهی با پوشش های مقاوم به سایش و مقاوم به خوردگی شناخته می شوند.

در صنعت چاپ مشکل خوردگی و سایش با پیشرفت در موادی که روی آنها چاپ صورت می گیرد و افزایش تنوع جوهری که استفاده می شود، به شدت رو به افزایش است. بعضی از جوهرهای مصرفی کاملا اسیدی هستند که باعث خوردگی شدید می شوند. پرینتر های سرعت بالا به تلرانس های ماشین کاری بسته تر و پوشش های مقاوم به سایش و خوردگی نیاز دارند که باعث افزایش عمر فعالیت آنها می­شود.

مثال هایی از قطعات مورد استفاده در صنایع چاپ و کاغذ که پوشش های پاشش حرارتی روی آنها  اعمال می شوند عبارتند از:

 • Paper Mills
 • Pulp Mills
 • Tissue Mills
 • Press Rolls
 • Draw Rolls
 • Engraver Rolls
 • Corona Rolls
 • Anilox Rolls
 • Offset Machine Rolls
 • Gloss Calendar Rolls
 • Center Press Rolls
 • Yankee Drier Rolls
 • Suction Rolls
 • Ragged Rolls
 • Corrugating Rolls
 • Guide Rolls
 • Grip Rolls
 • Measuring Rods
 • Plate and Blanket Cylinders
 • Dryers
 • Tubing in Boilers
 • Winder
 • Cyclones
 • Pumps
 • Printing Cylinders
 • Mechanical Seals
 • Doctor Blades