نساجی

صنایع تولید پارچه و نساجی نیازها و چالش های خاص خود را در انتخاب متریال و مهندسی طراحی دارند. بازده بهره وری و عملکردی در صنعت نساجی به طور مستقیم در ارتباط با طول عمر اجزاء و قطعاتی است که در ارتباط با نخ و فیبرهای عبوری از روی آنها هستند.  بسیاری از تولید کنندگان نساجی از فیلرهایی جهت دستیابی به نخ های بهتر استفاده می کنند که به همین فیلرها منجر به افزایش سایش و خوردگی در این اجزا و قطعات می شود. پاشش حرارتی اقتصادی ترین و بهترین راه حل برای افزایش طول عمر قطعات و تجهیزات مورد استفاده در صنایع نساجی می باشد. استفاده از پوشش های تخصصی پاشش حرارتی جهت افزایش طول عمر قطعات و افزایش بازده در صنایع نساجی به شدت توسط شرکت پودرافشان توصیه شده است.

مثال هایی از قطعات مورد استفاده در صنایع چاپ و کاغذ که پوشش های پاشش حرارتی روی آنها اعمال می شوند عبارتند از:

 • Godet Rolls
 • Textile Rolls
 • Spinning Rolls
 • Swivel Bars
 • Grooved Rolls
 • Yarn Guiding Rolls
 • Thread Guides
 • Driving Rollers and Guiders
 • Idler Rolls
 • Stretch Rollers
 • Knives
 • Extruder Dies