فولاد

با توجه به شرایط مختلف قطعات مورد استفاده در صنعت فولاد، مهندسی سطح و پاشش حرارتی از اهمیت بالایی برخوردار است. دمای بالا، محیط خورنده، اصطکاک و مکانیزم های مختلف سایش همگی از عوامل موثر در استهلاک قطعات در صنعت فولاد به شمار می آیند. مهندسان و متخصصان پاشش حرارتی در شرکت پودرافشان از تجربه ای 30 ساله در صنعت آهن و فولاد برخوردار هستند. ارتباط نزدیک شرکت پودرافشان با صنایع فولاد کشور از یک طرف و دانشکده های مهندسی مواد و متالورژی مختلف از طرف دیگر باعث دستیابی به موفقیت های بسیاری در صنعت آهن و فولاد کشور شده است. تدوین اطلس قطعات تحت سایش شرکت فولاد مبارکه اصفهان، فولاد صبا و فولاد هرمزگان و شناسایی مکانیزم های استهلاک و تدوین دستورالعمل های بازسازی و مقاوم سازی تعدادی  از آنها نظیر پینچ رول، بریدل رول، و کریستالیزاتور و همچنین تدوین دستورالعمل های تکنولوژی پاشش حرارتی و ارزیابی رفتارهای سایشی قطعات نورد 350 ذوب آهن اصفهان تنها بخشی از فعالیت ها و دستاوردهای شرکت پودرافشان در صنعت فولاد می باشد.

پوشش های تخصصی اعمال شده بر روی قطعات فلزی مورد استفاده در صنعت فولاد به راحتی قابلیت بهبود مقاومت به سایش و خوردگی را دارا هستند. خدمات پاشش حرارتی شرکت پودرافشان در بحث افزایش کیفیت محصول نهایی با ایجاد پوشش های مقاوم به سایش و خوردگی در فلزاتی که در معرفی اکسیژن، رطوبت و دمای بالا هستند، بسیار سودمند بوده اند.

مثال هایی از قطعات مورد استفاده در صنعت فولاد که پوشش های پاشش حرارتی روی آنها اعمال می شوند عبارتند از:

 • Continues Casting Mold Plates
 • Bridle Roll
 • Pinch Roll
 • Furnace Roll
 • Sink Roll
 • Hearth Rolls
 • Pick up Rolls
 • Sit Bearing of Rolls
 • Choke Bearing Rolls
 • Stabilizer Rolls
 • Tower Rolls
 • Top Rolls
 • Leveler Rolls
 • Table Rolls
 • Lopper Rolls
 • Stave Cooling of Blast Furnace Shells
 • Mandrel Shaft
 • Pinion Shaft
 • Monoblock Stand Block
 • Pillow Blocks
 • Arm Blocks
 • Screw Conveyors
 • Crane Wheel
 • Coiling Mandrel
 • Shovels
 • Hot Mills
 • Derrick Wheel